|
English
|

Senarai Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Kedah

Tahun Penerimaan
Tahun
Pingat

Senarai Penerima Pingat
NoNamaAlamat
1.Duli Yang teramat Mulia Tengku Maliha Binti tengku Ariff, S.S.D.K., D.S.D.K., (Raja Puan Muda Kedah Darul Aman)
2.Yang Amat Berhormat dato’ Seri Ahmad Bashah bin Md. Hanipah S.S.D.K., D.H.M.S., D.S.D.K., K.M.N., A.M.K., B.K.M., P.P.N., P.J.K., J.P. (Menteri Besar Kedah)